Pløjning

Lis Laumann til plove stæven

Markarbejde med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage. Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag for en god avl.

I ulande pløjes stadig med okser - af nød. Herhjemme pløjer vi med heste - af lyst, og danske pløjere er i dag blandt de bedste ved internationale konkurrencer.

Køreselskaberne under Dansk Køre Forbund afholder primært i efteråret pløjestævner, hvor pløjerne dyster i den ædle kunst at pløje med heste.

www.koereforbund.dk